Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

marsellus
2541 91d9
Reposted fromrol rol
marsellus
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

marsellus
3258 dbe7 500
When modern art meets the classic one - Pejac and Hokusai
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaszydera szydera
marsellus
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
marsellus
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialady-blues lady-blues

June 17 2015

marsellus
9837 37f8
Reposted fromlittlefool littlefool viaGirlTiger GirlTiger

June 14 2015

2498 aacf 500

June 07 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 31 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 24 2015

May 17 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 14 2015

2023 afcf 500

cookienun:

me trying to fix my life

marsellus
Reposted fromnosmile nosmile viaszydera szydera

May 10 2015

May 03 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 26 2015

April 19 2015

April 05 2015

marsellus
6694 c384 500
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku
marsellus
6697 7ea5 500
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku
marsellus
6708 255a 500
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl